Taivaalata putoaa muutakin kuin pommeja

143121.jpg

Libanonin taivaalta putoaa myös lentolehtisiä. Tarkkailijoiden mukaan lennäkkien sisältö on usein naivi, jopa kohdettaan halventava. Lennäkki sisältää pilapiirroksen tai sarjakuvastripin ja muutaman yksinkertaisen väittteen. Kohteena voi olla esim Beirutin hizbollahjohtaja Sayyed Hassan Nasrallah, joka kuvataan kobaraksi

Taivaalta sataa propagandaa

Libanonin puolella ja Gasassa on totuttu siihen, että taivaalta putoaa muutakin kuin pommeja. Israelin halliatus on ottanut käyttöön lentolehtiset. Voi vain kuvitella mitä ajattelee Beirutin, Siidonin tai Tyroksen asukas kun taivaalta putioaa lennäkki, missä ilmoitetaan, että sinun on heti jätettävä kotisi ja paettava pommitusten tieltä.

Lentolehtisten valitseminen propaganda ja tiedotusvälineeksi johtuu tietysti näyttävyydestä mutta myös siitä, että vastanottajien tiedot ja taidot ja taloudellinen mahdollisuus kytkeytyä esim. tietoverkkoihin on vähäinen. Pommitusten uhrit ovat usein vähänkoulutettua, heikossa talopudellisessa asemassa olevaa väkeä.

Naivia propagandaa

Tarkkailijoiden mukaan lennäkeiden sisältö on usein naivi. Lennäkki sisältää pilapiirroksen tai sarjakuvaskriptin ja muutaman yksinkertaisen väittteen. Lennäkit voivat olla myös kotirintamakäyttöön tarkoitettuja tai Israelin muslimväeastön mielenmuokkausta varten. Tällaisiä ovat erityisesti ns. campuslennäkit, jotka on tarkoitettu opiskelijoiden printattavaksi.

143153.jpg Opiskelijoita ja muita symppaajia houkutelaanmyös erilaisilla t-paidoilla muilla esineillä. Onko kysymyksessä juutalaisen omistama yritys, ei selviä sivulta. Israelin hallitus ja monet vapaaehtoisjärjestöt ovat kampanjoineet näkyuvästi Israelin yliopistokampuksilla. Nettiin on syntynyt lukuisia sivuja, joilta voi printat pdf-muodossa olevia lennäkkejä.

Yksi suurimmista rahoittajista on vaikutusvaltainen Yhdysvaltalainen The American Jewish Committee

Hae: israel flyers, israeli flyers, israel flyer campus, propaganda lentolehtiset, lentolehti, israelin propaganda kampuksilla


Israeli flyers

Propagandasivuja

T-paitoja ja lahjoja

Printable PDF flyers

Israel on Campus Coalition

Ohjeita lennäkkien tekijöille

Protest Warrior

Israel Activists