Tulikävely on henkimaailman juttuja?

-Löytäessään oman todellisen rohkeusluontonsa yksilö poistaa pelkoja myös yhteisöstä. Karvailla kokemuksilla on taipumus juurtua ihmisolemukseen. Jos raahaat tunnejäämien kivirekeä, haaskaat elämääsi. Kun luovutat tuleen pelkosi ja vanhat urautumasi, niiden sitoma energia vapautuu käyttöösi. Tulikävelyn jälkeen ei mikään haaste enää tunnu mahdottomalta

- Tulikävelijän omaa voimaa tukee myös ryhmän tahto, ja suojelevat siivet voi tuntea materialistikin. Noin 95 % tulikävelijöistä selviää ilman ilman merkkiäkään jalkapohjissaan, sanoo Matti Antero Niskala, tulikävelyn opettaja

Vielä vuoden 2000 paikeilla tulikävely oli kuuma juttu eripuolilla Suomea. Se sijoittui samaan aikaan, jolloin Jari Saeasvuo, Olli Linjala ja moni muu ihmismilen vääntäjä yritti epätoivoisesti elättää itsensä joukkojen ahdingolla, Sitten hiillos hiipui, mutta nyt näyttää siltäm että ainakin tulikävely olisi saamassa uutta tulta.

Tulikävelystä on sanonut sanansa myös Skepsis. Roolinsa mukaisesti Skepsis ry. yrittää löytää ilmiölle tieteellisen selityksen. Se on arvatenkin liian tasapaksu monelle, jotka etsivät apua arkipäivän ongelmiin. Saattaa myös olla että skeptikkojen mielipide ei edes koskaan tavoita niitä, joille sen on tarkoitettu:

Skepsis

"Nimenä tulikävely on hieman harhaanjohtava, koska tulikävelyssä kävelyalustana ei ole liekehtivä tuli vaan kuumat hiilet. Sitä on harrastettu muun muassa antiikin Kreikassa ja Roomassa, Intiassa, Filippiineillä, Etelä-Afrikassa, Yhdysvalloissa, ja myös Suomessa. Tulikävelyn on väitetty esimerkiksi poistavan erilaisia pelkoja ja fobioita, irrottavan pitkäaikaisista riippuvuuksista (mm. tupakoinnista ja ylensyömisestä), parantavan impotenssin ja kroonisen masennuksen sekä kohentavan keskittymiskykyä ja vuorovaikutustaitoja. Ylipäätään sen katsotaan osoittavan hengen ylivoimaa materiaan nähden.

Fysiikan ja psykologian avulla tulikävelylle kyetään antamaan seuraavanlainen selitys: Eri aineilla on erilainen lämmönjohtokyky. Puulla lämmönjohtokyky on alhainen, mikä selittää sen, että suomalaiset voivat istua naama punaisena saunan lauteilla. Mutta jos saunassa sattuu istumaan tai nojaamaan rautanaulaan, vetäytymisreaktio voi olla niin nopea, ettei kipua edes ehdi tuntemaan; metallin lämmönjohtokyky on siis parempi kuin puun, ilman tai veden. Tulikävelyä edesauttaa ehkä myös ns. Leidenfrost-efekti; jalkapohjista peräisin oleva neste tuottaa lämpöeristeisen kalvon ihon ja hiilien välille."

Tulikävely – Skepsis

Tulikävelyä

Hengen tulikäveky