Lyhenteitä, kirjainsanoja ja tunnuksia.

Akronyymit ovat yleensä ilmaisevien sanojen ensimmäisten kirjainten muodostamia kirjainmerkkejä eli lyhenteitä – Nato, (North Atlantic Treaty Organization) YK, (Yhdistyneet kansakunnat) KELA, (kansaneläkelaitos).jne.

Nykyihminen on tallentanut passiivisesti mieleensä satoja erilaisia kirjainmerkkien muodostamia ryhmiä, joiden merkityksen kaikki tuntevat. Leimallista ajalemme on myös merkkien ja symboleiden aktiivi opiskelu. Näitä ovat mm. nettikansan nettikielen lyhenteet ja hymiöt, joita opiskellaan ahkerasti. Virkamieskunta ja toimittajat joutuvat opiskelemaan esimerkiki EU lyhenteitä.

Voidaan puhua myös lyhytkielestä, joka on tyypillistä tekstiviesteille. Alla olevan hakusanalistan ja linkkilistan perusteella pääset hyvään alkuun akronyymien, lyhenteiden ja lyhytsanojen tutkimisessa.

Voit kokeilla etsiä lyhenteitä luomalla yhdyssana genetiivimuodossa, jonka ensimmäinen sana on ala. jota etsit ja sitten yhdyssanan toiseksi sanaksi lyhenteet, esim. kiinteistöalan lyhenteet.

Sanoja: akronyymit, lyhenteet, tunnukset, AES,  Advanced Encryption Standard, nettikielen lyhenteet, irc lyhenteet, news lyhenteet, nyyssien lyhenteet, keskustelualueiden lyhenteet, foorumien lyhenteet,  kiinteistöalan lyhenteet, ylioppilastutkinnon lyhenteet, musiikki viihde rock lyhenteet,  atk lyhenteet, puoluelyhenteet , * alan lyhenteet.

Acronym Finder

Nettikielen lyhenteet

IRC-lyhenteet

News lyhenteitä

Kiinteaistöalan lyhenteitä

Yliopistotutkintojen lyhentee

Puolueiden lyhenteet

Musiikki, viihde ja rock lyhentee

Lyhenteet:linkkilista

Tietotekniikan sanastot

Suomen tekniset dokumentoijat

Kielikello (lyhentet)

Kielenopas: lyhenteet

Lyhenteet /artikkeli