Töissä jaksaminen on monesta kiinni

Sivustolla esimieskysely voit jättää oman arviosi oman työpaikkasi työilmäpiiristä. Voit kiittää tai haukkua. Purkautuminen saattaa auttaa muita oman työpaikan ilmapiirin selvittämisessä. Ehkä esimiehesikin lukee sivustoa.

Hyvän työilmapiirin luomiseen suunnatut panokset tulevat moninkertaisesti takaisin tehokkaampana työskentelynä ja laadukkaampina työtuloksina sekä vähentyneinä poissaoloina,.

Jokainen kaipaa kiitosta

"Työmotivaation kannalta esimieheltä saatu kiittävä ja korjaava palaute on ensiarvoista. Henkilöstön pitää voida myös antaa palautetta esimiehelle. Vähintään kerran vuodessa järjestetyt kehityskeskustelut luotaavat yleensä tavoitteiden toteutumista, osaamista ja uuden oppimisen tarvetta sekä uralla etenemistä. Niiden aiheiksi kuuluisivat myös kuormitus, työnjako ja työntekijän yksilölliset työaikatarpeet.

Luentojen sijaan hyvä oppimiskonsepti rakentuu yhteisestä kouluttautumisesta ja ohjatusta tekemisestä työyhteisössä. Monimuotokoulutuksella voidaan kytkeä toisiinsa lähiopetus, etäopiskelu ja itseopiskelu sekä työyhteisössä tapahtuva tekeminen."

Ajatukset ovat Työssä jaksamisen ohjelman projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemen.

Hae lisää resursseja sanalla  työilmapiiri

Esimieskysely

MOL – työilmapiiri

Työilmapiirin kartoittaminen